9 januari 2019 – Opnieuw komt Advanced Berry Breeding met een nieuw frambozenras: Sarafina. Dit ras wordt gezien als een geweldige mooie aanvulling op de eerder geïntroduceerde rassen Wengi, Shani en Rafiki. Dit wordt ook bevestigd door de uitgebreide testen die onder meer in Spanje, Tanzania en Mexico zijn uitgevoerd.

Sarafina produceert grote frambozen met een lichte, oranjerode frambozenkleur. Ze hebben een goede smaak, zijn stevig en bovendien opvallend makkelijk te plukken. Daarnaast hebben ze een uitstekende houdbaarheid en zijn goed transporteerbaar. Ook tijdens het bewaren blijven de vruchten licht van kleur. De planten hebben veel groeikracht en zijn gemakkelijk te telen.

Sarafina is niet alleen geschikt voor teelt in gematigde klimaten maar verdraagt ook hoge temperaturen. Daarmee is het ras ook geschikt voor teelt in mediterrane en droge tropische teeltgebieden.

Sarafina worden onder licentie in het verkeer gebracht. Meer informatie over Sarafina en andere rassen van Advanced Berry Breeding vindt u op www.abbreeding.nl/sarafina/

Januari 2019 – Advanced Berry Breeding B.V. heeft een nieuwe zusterorganisatie opgericht: Advanced Plants B.V.. Samen met een vijftal plantenkwekers gaat deze nieuwe onderneming frambozenplanten produceren. Advanced Plants is daarin de coördinator en het communicatieloket. De aanleiding om deze nieuwe organisatie op te richten is de toenemende vraag naar planten van de rassen van Advanced Berry Breeding.

De vijf aangesloten plantenkwekers zullen de opkweek verzorgen van moederplanten en verse plugplanten van alle bestaande en toekomstige rassen van Advanced Berry Breeding. Gezamenlijk willen ze werken aan een betere beschikbaarheid van kwalitatief goed en gezond plantmateriaal en tijdige levering. Een vast team bij Advanced Plants zorgt voor heldere en regelmatige communicatie naar haar klanten.

Advanced Berry Breeding en Advanced Plants verwachten een succesvolle samenwerking met alle klanten. Voor meer informatie bezoekt u de website van Advanced Plants via www.advancedplants.nl